مفهوم پیپ در فارکس

در بازار فارکس برای بیان تغییرات قیمت  از واحدی به اسم پیپ استفاده میکنند، در...

مفهوم لات در فارکس

برای معامله بر روی جفت ارزها در فارکس مفاهیم و کلمات اختصاصی زیادی وجود دارد...