دیفای(Defi) چیست؟

دیفای از دو کلمه Decentralized و Finance  تشکیل شده ؛ دیسنترلایزد به این معناست که...