استیک کردن

استیک کردن چیست؟

استیک کردن به معنای نگهداری دارایی‌ها در یک کیف پول رمزارز است، تا امنیت و...